خودکار پیرکاردین (pierre-cardin)

قلم پیر کاردین یکی از هدایای تبلیغاتی مناسب برای مدیران می باشد .این خودکار با طرح های بسیار شکیل در بازار هدایای تبلیغاتی ارائه میگردد و دارای طرفداران بسیاری میباشد.