خودکار تبلیغاتی کراس (Cross)

خودکار های کراس یکی دیگر از هدایای تبلیغاتی خاص و مدیریتی در بازار هدایای تبلیغاتی است. کیفیت بالا ،تنوع محصول و جعبه های زیبای این برند باعث گردیده تا بتوان این هدیه تبلیغاتی را مناسب مدیران و افراد خاص دانست.