سررسید و سالنامه

سررسید و سالنامه ها جزء ضروری ترین و پر استفاده ترین محصولاتی است که در هر سال جهت تبلیغات ارائه میگردد . در زمینه تبلیغات نباید از تاثیرات اینگونه هدایای تبلیغاتی غافل بود.