کامپیوتری-الکترونیکی تبلیغاتی

ابزار ی مانند هاب و موس و کابل تبدیل و هدفون و ... جزء پرمصرف ترین ابزار مورد استفاده بشر میباشند ست های کامپیوتری متشکل از این ابزار کاربردی میتواند یکی از جالب ترین هدایای تبلیغاتی باشد.